Don Giovanni, 1815

Meer...

 
Naar aanleiding van het succes van onze 'politiek-historische revues'     Purcell Gala 1&2 en Händel Revue  hebben we besloten om door te gaan met dit genre. We vervolgen de ontwikkelingen van muziek en maatschappij in het begin van de negentiende eeuw. Opnieuw willen we de muziekstukken begrijpen vanuit de tijd zelf.

De opera Don Giovanni en de bewerkingen daarvan zijn als geen andere geschikt om de maatschappelijke thema’s en tegenstellingen rond 1800 weer te geven zoals vrijheid versus onderdrukking, standsverschillen, de rol van de vrouw en de heersende moraal.

Toen eind 1813 Napoleon werd verslagen, herkreeg Nederland, dat deel uitmaakte van het Franse Keizerrijk, zijn vrijheid. In maart 1814 werd de Prins van Oranje, Willem Frederik van Oranje- Nassau, ingehuldigd als Souverein Vorst der Nederlanden en in september 1815 in Brussel als Koning Willem I.
Niet alleen voor het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook voor de muziek was 1815 een bijzonder jaar. Centraal in onze voorstelling staat Don Giovanni, anno 1815 zal de Franstalige bewerking van Mozarts Don Giovanni staan die in december 1815 in Nederland in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag (waar toen het Théâtre Français huisde) is uitgevoerd. Deze bewerking is door een zekere Castil-Blaze gemaakt en in heel Frankrijk en in meerdere Europese hoofdsteden gespeeld. Onze première vindt plaats in dezelfde Koninklijke Schouwburg.

 

Hoe bracht men opera in die tijd ? Welke operavoorstellingen heeft Willem I kunnen bezoeken toen hij koning werd ? Ondanks de Napoleontische tijd is de Franse cultuur nog steeds “in”. Maar Italiaans- en Duitstalige libretti worden niet alleen naar het Frans vertaald, maar vaak zelfs gewijzigd, met bovendien toevoeging van aria’s uit andere werken : deze “pastiche” genoemde bewerkingen zijn zeer in de mode! Dit leidt tot groot enthousiasme van het publiek, maar tot grote verontwaardiging bij de critici.
Hiervoor zetten we de voor die tijd bijzonder authentieke Don Juan van Mozart/Castil-Blaze uit 1815 af tegen de pastiche van Kalkbrenner uit 1805: de twee allereerste Franstalige bewerkingen van Mozarts Don Giovanni die in die tijd vaker zijn gespeeld dan het origineel!
 « Vorige